Місія школи

«Дяка Богові, що він потрібне зробив нетрудним, трудне –
непотрібним. Щастя для людини є саме потрібне, але воно і саме
нетрудне, если человек довідається, в чому воно»
Григорій Сковорода

Основною місією школи є створення таких умов для навчання,
виховання, творчої діяльності дитини, щоб дати їй змогу “виконати упродовж
свого земного життя конкретне завдання від Бога” (чл.-кор. АПН України,
канд.пед.наук М.П.Гузик). Виходячи із місії школи, у закладі сформовані
чотири основні цілі, над якими повсякчас працює адміністрація, педколектив,
працівники школи і які віддзеркалюють компетентнісний підхід в навчанні та
вихованні учнів:

   •  Духовна – розкрити перед учнями переваги християнського
    бачення світу. Допомогти у розумінні учнями глибинного змісту кожного
    людського життя і призначення від Бога.
   •  Інтелектуальна – надати учням можливість зорієнтуватися та
    практично засвоїти інструментарій для оволодіння накопиченими світовою
    наукою та культурою знанями, розширити кругозір учнів у межах практичного
    благочестя.
   •  Професійна – допомогти учням визначити свої таланти,
    виховувати відповідальне ставлення до їх використання для слави Божої та
    суспільної користі, розвитку своєї Батьківщини.
   • Соціальна – сприяти тому, щоб учні могли досягти соціальної
    зрілості як базової частини їх життя, сім’ї, суспільства через систему
    навчально-виховної роботи, спрямованої на гармонійний розвиток
    міжособистісних стосунків у сучасних вимогах.

Залишити коментар